گالری تصاویر سالن های همایشتالار اصفهان

سالن کنفرانس شماره 2

سالن کنفرانس صدف

سالن مروارید

سالن همایش خلیج فارس

سالن همایش و نمایش میلاد

کنفرانس سالن 35

کنفرانس شماره 1